VvE Beheer


Fix VvE Beheer is de beheerder voor uw Vereniging van Eigenaren. Wij zijn ervaren VvE beheerders. Het beheer van uw VvE door Fix VvE Beheer omvat zodoende het financieel, administratief en bestuurlijk beheer.

De uitgangspunten van Fix VvE beheer zijn transparant, eenvoudig en betaalbaar.
Fix VvE beheer maakt alle gegevens van uw VvE inzichtelijk via de online beheeromgeving. We hanteren hiervoor een integraal beheerspakket. De jaarlijkse algemene ledenvergadering met Fix VvE Beheer vinden plaats bij ons op kantoor, op locatie of via een videoconferentie. Voor het beheerspakket betaalt u de VvE één vast voordelig maandtarief per appartement.

Om onze VvE’s goed te kunnen bedienen, maken we gebruik van het VvE-softwareprogramma Twinq. Hiermee bieden wij transparant, efficiënt en doelmatig beheer. U als eigenaar kunt op elk gewenst moment alle belangrijke zaken rondom uw VvE bekijken. Alle informatie over Twinq vindt u hier.

Bestuurlijk beheer

 • Organiseren van een jaarlijkse algemene ledenvergadering via videoconferentie
 • Het opstellen van een agenda en notulen
 • Toezicht op het naleven van de bepalingen uit de splitsingsakte, modelreglement en het huishoudelijk reglement voor het nemen van rechtsgeldige besluiten in een vergadering.

Administratief en financieel beheer

 • Het opmaken van een jaarrekening en het opstellen van een begroting
 • Signaleren of leden de servicekosten hebben voldaan en zo nodig via een incasso en gerechtsdeurwaarders kantoor de openstaande betalingsachterstanden incasseren
 • Het archiveren van de stukken van de VvE in de beheeromgeving van Fix VvE Beheer

Technisch beheer

 • Fix VvE Beheer kan eventueel ook uw dagelijkse- en het grootonderhoud beheren van uw gebouw.

Waarom een gezonde VvE?

 • Een gezonde VvE draagt bij aan een goed onderhouden appartementencomplex en meer woonplezier.
 • Met een actieve en gezonde VvE is er een kleiner risico op onverwachte kosten aan het complex.
 • De gezamenlijke investeringen dragen bij aan een stijging van uw waarde van uw appartement en 
verminderen financiële risico’s voor u als eigenaar.
 • Hypotheek verstrekkers en potentieel eigenaren hechten tegenwoordig veel waarde aan een gezonde VvE.
 • Een VvE dient wettelijk vanaf 1 januari 2018 jaarlijks een reservefonds op te bouwen voor groot onderhoud. Stichting Fix VvE Beheer kan u hierbij adviseren.

Tarieven voor de VvE
U kunt een pakket afsluiten per appartement voor het structureel VvE beheer op administratief, financieel en bestuurlijk gebied. Optioneel kunt u ook kiezen voor het technische beheer.

Fix VvE Beheer wil u graag van dienst zijn met het VvE beheer van uw vastgoed. Heeft u interesse in onze VvE diensten? Stuur een e-mail naar vve@fixvastgoed.nl